Друштво за трговија и услуги БОВАНИ-МИ Охрид ДООЕЛ

  Трговија на мало со облека во специјализирани продавници


  Даночен број: 4020019539313

  Mатичен број: 7372132

  Адреса

  улица.Македонски Просветители 7,
  6000 Охрид, Македонија

  Контакт

  Емеил: info@butikanel.com

  Телефон: +389 72 208 283

  Работно време

  Понеделник-Сабота: 10:00 - 21:00

  Недела: затворено

  Адреса

  улица Булевар Македонија, 1000
  Скопје, Македонија

  Контакт

  Емеил: info@butikanel.com

  Телефон: +389 78 273 920

  Работно време

  Понеделник-Петок: 10:00 - 18:00

  Сабота-Недела: затворено

  Адреса

  улица Булевар Македонија, 1000
  Скопје, Македонија

  Контакт

  Емеил: info@butikanel.com

  Телефон: +389 78 273 920

  Работно време

  Понеделник-Петок: 10:00 - 18:00

  Сабота-Недела: затворено